Wsparcie adwokata w rozwodzie

przez | Styczeń 23, 2015

Postępowanie rozwodowe należy do bardzo skomplikowanych procesów cywilnych. Od momentu złożenia pozwu, do zamknięcia wszystkich spraw rozwodowych może minąć nawet kilka lat. Zanim kancelaria adwokacka sporządzi dla nas pozew rozwodowy, powinniśmy dogłębnie przeanalizować sytuację. należy wziąć pod uwagę nie tylko konsekwencje personalne, lecz także majątkowe, prawne, a także związane z opieką nad nieletnimi. Dobrze jest, aby z naszymi problemami zapoznał się wcześniej radca prawny szczecin, który udzieli nam potrzebnych informacji na temat ewentualnych przyszłych posunięć, a także możliwych drogach wyjścia z trudnej sytuacji. Całość „machiny rozwodowej” rozpoczyna złożenie pozwu przez którąś ze stron.

prawoW tym dokumencie, pozywany naszego współmałżonka o rozpad pożycia małżeńskiego i rozwiązanie relacji zawiązanych na podstawie przepisów cywilnych. W Polsce bardzo powszechnym jest ślub konkordatowy, trzeba jednak pamiętać, że nasz prawnik składając pozew o rozwód, nie wnosi sprawy przed instytucje Kościoła Katolickiego. W prawie kanonicznym nie istnieje instytucja rozwodu kościelnego, a jedynie unieważnienia małżeństwa, jednakże odbywa się ona przed sądem kościelnym, który rozpatruje całość postępowania.- często pozytywne dla nas orzeczenie sądu cywilnego znacząco przyśpiesza sprawę przed sądem kanonicznym. Adwokaci szczecin są w stanie zaproponować odpowiednią pomoc w sytuacji, gdy postanowimy się rozstać z małżonkiem. Postępowanie rozwodowe wymaga zbadania wielu kwestii, określenia w których dziedzinach nastąpił rozpad relacji.

Po ocenie tych faktów, można złożyć wnioski o orzeczenie winy całkowitej naszego współmałżonka, co w przypadku przychylenia się przez sąd do naszego wniosku, zniesie nasz obowiązek alimentacyjny względem współmałżonka. Całość procesu, jaki określamy rozwodem często opiera się na kilku postępowaniach, w których rozstrzygane są kwestie majątkowe, alimentacyjne, a także opiekuńcze. Nasz radca prawny, albo mecenas powinien nas powiadomić o tym, że jest to bardzo złożony i długi proces, który może być często dla nas niezwykle bolesny. Na sali sądowej padają oskarżenia, a także przedstawiane są wobec siebie szczegóły dotyczące życia rodzinnego, emocjonalnego i często sfery intymnej. Postępowanie rozwodowe prowadzone jest przez Sąd Okręgowy z reguły przy drzwiach zamkniętych. Nasz prawnik szczecin w razie niekorzystnego dla nas werdyktu może wnieść apelację, jednakże w przypadku jej odrzucenia, kasacja do Sądu Najwyższego jest niemożliwa. Warto jest przemyśleć, czy warto jest się rozwodzić i może dać sobie jeszcze tą jedną, ostatnią szansę